نویسنده = کرمی پور، آزیتا
تعداد مقالات: 1
1. چگونه عوامل مرتبط با تکنولوژی بر روش کسب آن تاثیر می‌گذارد؟

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 111-138

آزیتا کرمی پور؛ Dominique Jolly؛ Vincent Boly