نویسنده = بهاروند، فتانه
تعداد مقالات: 1
1. هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 73-103

رضا سپهوند؛ فتانه بهاروند؛ رضوان بیرانوند