نویسنده = آقاجانیان، سیمینه
تعداد مقالات: 2
1. نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی‌های موازی و نقش اهرمی ساختار سازمانی

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 1-28

سیمینه آقاجانیان؛ علینقی مشایخی


2. تعیین عناصر تشکیل‌دهنده‌ی سازه‌ی "تفکر استراتژیک"

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 44-58

سیمینه آقاجانیان؛ مرضیه رستمی