نویسنده = حیدرزاده، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر بر واکنش های مصرف کنندگان به تبعیض های قیمتی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 70-90

کامبیز حیدرزاده؛ علی مریخ نژاد اصل؛ یزدان منصوریان