نویسنده = چگینی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. تحقیق موردی در مطالعات سازمانی: پژوهشی در یک سازمان غیردولتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 2-23

ابوالحسن فقیهی؛ رویا چگینی؛ عسل آغاز