نویسنده = ترکمان، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 57-80

حمید ضرغام بروجنی؛ نسرین ترکمان