نویسنده = مشایخی، علینقی
تعداد مقالات: 2
1. حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-19

امیرعلی مهاجرانی؛ علینقی مشایخی؛ مسعود طالبیان


2. نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی‌های موازی و نقش اهرمی ساختار سازمانی

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 1-28

سیمینه آقاجانیان؛ علینقی مشایخی