نویسنده = عرب، عباس
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابیِ تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازِ بوم‌گردی بر شبکه بهره‌برداران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 82-103

نورمحمّد یعقوبی؛ عبدالباسط مرادزاده؛ عباس عرب