نویسنده = فقیهی، ابوالحسن
تعداد مقالات: 10
1. نارسایی‌های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 1-19

محمدرضا مالکی؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


2. تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


3. مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 1-16

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی


4. آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 1-20

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی


5. عوامل درون و برون‌سازمانی تأثیرگذار بر بدبینی سازمانی: مطالعه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 1-26

سیده لعیا مرتضوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز


6. تدوین مدل ترکیب رهبری و فرهنگ سازمانی برای سازمان‌های نوآور مورد مطالعه: سازمان‌های تحقیق و توسعه وزارت نفت

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 25-50

مجتبی رفیعی؛ ابوالحسن فقیهی؛ سید علی اکبر احمدی؛ عباسعلی قدیریان


7. طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 1-22

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ سید محمد مقیمی؛ ندا محمداسماعیلی


8. الگویی برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 1-24

ابوالحسن فقیهی؛ سید عباس کاظمی بیدگلی


9. طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 1-26

طاهره مرادیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ جمال الدین طبیبی


10. تحقیق موردی در مطالعات سازمانی: پژوهشی در یک سازمان غیردولتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 2-23

ابوالحسن فقیهی؛ رویا چگینی؛ عسل آغاز