نویسنده = عبادی، نغمه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-26

نغمه عبادی؛ آرین قلی پور