نویسنده = البرزی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان : مطالعه ای در صنعت خودرو

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 54-75

رکسانه چرخچی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمود البرزی