نویسنده = طبیبی، جمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 1-26

طاهره مرادیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ جمال الدین طبیبی