نویسنده = گل وردی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 91-101

مهدی گل وردی؛ حسن دانایی فرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی


2. نقش آزادی عمل اداری بوروکرات‌ها در تمایل‌ به اجرای خط‌مشی‌های عمومی

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 22-40

حسن دانایی فرد؛ مهدی گل وردی؛ زینب مولوی