نویسنده = درزیان عزیزی، عبدالهادی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ابعاد سنتی و مجازی بانکها در بانکداری الکترونیکی آنها

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 131-151

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ افشین قاسمی؛ سارا سلیمانی