نویسنده = پیله وری، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. استخراج متغیرهای اساسی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 40-59

محمد کریمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله وری؛ رضا رادفر