نویسنده = شاه‌حسینی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل استراتژی‌های بازاریابی بانک‌های خصوصی ایران در دوران رکود اقتصادی سال-های 1391 و 1392

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 125-145

محمدعلی شاه‌حسینی؛ محسن نظری؛ محمدصادق هاشمی