نویسنده = حسینی، سید فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت‌های خودروسازی ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 1-24

سید فرهاد حسینی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدلله کردنائیج؛ پرویز احمدی