نویسنده = معمار زاده، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 25-46

سمیه شهباء؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمار زاده؛ محمد علی افشار کاظمی