نویسنده = موسی‌خانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. از نظریه دانش (معرفت شناسی) تا مدیریت دانش: ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 25-57

حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ محمد موسی‌خانی؛ امیر مانیان