نویسنده = دهدشتی شاهرخ، زهره
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 51-75

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ مهدی حقیقی؛ پدرام بهیار