نویسنده = تقوی فرد، محمدتقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر در قصد استفاده مستمر دانشجویان از سیستم مدیریت یادگیری

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 129-151

احد زارع رواسان؛ امیر اشرفی؛ سوگل ربیعی ساوجی؛ معصومه امانی