نویسنده = نصر اصفهانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بسط الگوی مفهوم سایش اجتماعی کارکنان در سازمان مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 91-115

مهدی نصر اصفهانی؛ سید محسن علامه؛ علی شائمی؛ هادی تیموری