نویسنده = علیزاده ثانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. رابطه جذابیت برند کارفرما وگرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 40-59

الهه شوقی لرد؛ محسن علیزاده ثانی؛ میثم شیرخدایی؛ محبوبه عرب کلمری