نویسنده = دبیری، افشین
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش‌ تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 30-56

افشین دبیری؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان