نویسنده = رضایی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. سازمان مانا: کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در طراحی ساختار سازمانی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 1-20

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل با عرض؛ محمود دهقان نیری