نویسنده = خبیری، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب به‌کارگیری رویکرد داده‌کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 21-50

نسترن حاجی حیدری؛ سید حسین خبیری؛ مجتبی تلافی داریانی