نویسنده = باقری، محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی: روند ها و سازه های مرتبط

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 111-138

محمدهادی باقری؛ محمدعلی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری