نویسنده = جمعه پور، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تدوین چارچوبی برای تاب‏ آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 51-73

محمود ضیایی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمود جمعه پور؛ فاطمه شکاری