نویسنده = شیخ زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک چار‌چوب جامع برای برونسپاری در صنعت خودرو

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 79-110

مهدی شیخ زاده؛ صادق معتمدی