نویسنده = سلاجقه، سنجر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 111-130

مهدی مهرانپور؛ سعید صیادی صیادی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه