دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1397 
1. تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


5. آینده‌پژوهی نظام اداری متأثر از فناوری‌های همگرا در ایران

صفحه 106-133

هدایت کارگر شورکی؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع؛ علی محمد سلطانی