سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با احترام به مخاطبین محترم فصلنامه علوم مدیریت ایران

 

کلیه مقالات چاپ شده به رایگان جهت بازدید و دانلود برای همگان در دسترس است و نیاز به پرداخت هزینه ندارد.