نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی برای تغییر اثرات سبک‌های ارتباطی رهبر بر گرایش به پذیرش تغییر: مطالعه ای درباره ارتباط اثربخش درون سازمانی و آمادگی برای تغییر [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 149-194]
 • آموزش سبز تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز در شرکت های صنعتی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 123-144]

ا

 • اجرای هوشمند مدل اجرای هوشمند خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی :مطالعه ای با روش داده بنیاد [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 29-51]
 • ارتباطات اثربخش درون سازمانی اثرات سبک‌های ارتباطی رهبر بر گرایش به پذیرش تغییر: مطالعه ای درباره ارتباط اثربخش درون سازمانی و آمادگی برای تغییر [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 149-194]
 • ارتقاء مشارکت طراحی الگوی خط‌مشی گذاری‌ علم و فناوری مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان در سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 103-123]
 • ارزیابی خط مشی صنعتی شناسایی مولفه ها و شاخص های مدل ارزیابی خط مشی های صنعتی با رویکرد رونق تولید در خوشه کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 145-168]
 • استراتژیهای شخصی سازی دانش انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 75-101]
 • استراتژیهای کدگذاری دانش انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 75-101]
 • اشتیاق کارآفرینی مدل سازی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر قصد کارآفرینی : نقش میانجی خودکارآمدی، اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 53-82]
 • اقتصاد مدور (چرخشی) بوم مدل کسب وکار مدور: پیشنهاد گزینه های طراحی مدل های کسب و کار در اقتصاد مدور [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 123-147]
 • الگو طراحی الگوی خط‌مشی گذاری‌ علم و فناوری مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان در سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 103-123]
 • انتخاب کانال بهینه توزیع انتخاب کانال بهینه توزیع در زنجیره تأمین الکترونیک محصولات تند گردش مصرفی (FMCG) [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 135-164]
 • اکوسیستم کارآفرینی مدل سازی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر قصد کارآفرینی : نقش میانجی خودکارآمدی، اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 53-82]
 • اکوسیستم کارآفرینی طراحی الگوی مفهومی توسعه اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی مبتنی بر مطالعات علم سنجی [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 133-155]
 • ایده‌پردازی کارآفرینانه روش‌های تسهیل ایده‌پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 47-74]

ب

 • بانکداری اجتماعی مدلسازی تاثیر بانکداری اجتماعی بر کاهش تضاد منافع مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی: مورد مطالعه بانک قرض الحسنه رسالت [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 27-46]
 • برون‌سپاری ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم پایدار در زنجیره تامین بر پایه‌ رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک کوکوسو (مورد مطالعه: صنعت لبنی) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 45-74]
 • بوم مدل کسب‌وکار بوم مدل کسب وکار مدور: پیشنهاد گزینه های طراحی مدل های کسب و کار در اقتصاد مدور [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 123-147]

پ

 • پایداری دیجیتال شایستگی‌های پایداری دیجیتالی رهبران کسب و کار برای پیاده‌سازی نسل چهارم صنعت [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 103-133]
 • پردازش زبان طبیعی تبیین الگوی تصمیم‌گیری داده محور برای شناسایی عوامل موثر بر رضایت معامله‌گران صرافی‌های برخط با استفاده از نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه: گوگل پلی و اپل استور) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 157-180]
 • پویایی سیستم ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج در صنایع نفت و گاز( مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 83-121]
 • پویایی شناسی سیستم ها مدیریت منابع آبی در دیدگاه شبکه آب-انرژی-غدا با رویکرد پوپایی شناسی سیستمی : مورد مطالعه حوضه آبریز دریاچه مهارلو [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 1-26]

ت

 • تامین‌کنندگان خدمات لجستیک ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم پایدار در زنجیره تامین بر پایه‌ رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک کوکوسو (مورد مطالعه: صنعت لبنی) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 45-74]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی فازی ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم پایدار در زنجیره تامین بر پایه‌ رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک کوکوسو (مورد مطالعه: صنعت لبنی) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 45-74]
 • تحلیل مضمون الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 1-43]
 • تسهیل‌گری روش‌های تسهیل ایده‌پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 47-74]
 • تضاد منافع مالی مدلسازی تاثیر بانکداری اجتماعی بر کاهش تضاد منافع مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی: مورد مطالعه بانک قرض الحسنه رسالت [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 27-46]
 • توسعه انتولوژی پیشنهاد یک انتولوژی (هستی شناسی) مبتنی بر مدل برای مدیریت خطر زنجیره تامین [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 21-56]
 • توسعه پایدار الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 1-43]
 • توسعه کارآفرینی توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 1-20]

چ

 • چارچوب طراحی بوم مدل کسب وکار مدور: پیشنهاد گزینه های طراحی مدل های کسب و کار در اقتصاد مدور [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 123-147]

ح

 • حوضه آبریز دریاچه مهارلو مدیریت منابع آبی در دیدگاه شبکه آب-انرژی-غدا با رویکرد پوپایی شناسی سیستمی : مورد مطالعه حوضه آبریز دریاچه مهارلو [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 1-26]

خ

 • خط مشی توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 1-20]
 • خط مشی کارآفرینی توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 1-20]
 • خط‌مشی عمومی مدل اجرای هوشمند خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی :مطالعه ای با روش داده بنیاد [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 29-51]
 • خط‌مشی گذاری‌ ‌ علم و فناوری طراحی الگوی خط‌مشی گذاری‌ علم و فناوری مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان در سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 103-123]
 • خودکارآمدی کارآفرینی مدل سازی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر قصد کارآفرینی : نقش میانجی خودکارآمدی، اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 53-82]
 • خوشه کسب و کار کوچک و متوسط شناسایی مولفه ها و شاخص های مدل ارزیابی خط مشی های صنعتی با رویکرد رونق تولید در خوشه کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 145-168]

د

 • دلفی فازی ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم پایدار در زنجیره تامین بر پایه‌ رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک کوکوسو (مورد مطالعه: صنعت لبنی) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 45-74]
 • دیماتل فازی مدلسازی تاثیر بانکداری اجتماعی بر کاهش تضاد منافع مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی: مورد مطالعه بانک قرض الحسنه رسالت [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 27-46]
 • دیمتل فازی ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج در صنایع نفت و گاز( مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 83-121]

ر

 • روش‌های تسهیل‌گری رفتاری روش‌های تسهیل ایده‌پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 47-74]
 • روش‌های تسهیل‌گری شناختی روش‌های تسهیل ایده‌پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 47-74]
 • رونق تولید درون زا شناسایی مولفه ها و شاخص های مدل ارزیابی خط مشی های صنعتی با رویکرد رونق تولید در خوشه کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 145-168]

ز

 • زنجیره تأمین الکترونیک انتخاب کانال بهینه توزیع در زنجیره تأمین الکترونیک محصولات تند گردش مصرفی (FMCG) [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 135-164]
 • زنجیره تامین پیشنهاد یک انتولوژی (هستی شناسی) مبتنی بر مدل برای مدیریت خطر زنجیره تامین [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 21-56]

س

 • سازمان های دولتی ایران الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 1-43]
 • سازمان‌های دانش‌بنیان طراحی الگوی خط‌مشی گذاری‌ علم و فناوری مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان در سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 103-123]
 • سازمانهای صنعتی تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز در شرکت های صنعتی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 123-144]
 • سبک‌های ارتباطی رهبر اثرات سبک‌های ارتباطی رهبر بر گرایش به پذیرش تغییر: مطالعه ای درباره ارتباط اثربخش درون سازمانی و آمادگی برای تغییر [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 149-194]
 • سیاست توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 1-20]
 • سیاست کارآفرینی توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 1-20]
 • سیستم آموزش عالی طراحی واعتبارسنجی الگوی مرشدیت سازمانی در سیستم آموزش عالی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 95-122]

ش

 • شایستگی‌های رهبری دیجیتال شایستگی‌های پایداری دیجیتالی رهبران کسب و کار برای پیاده‌سازی نسل چهارم صنعت [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 103-133]
 • شایستگی‌های رهبری پایداری شایستگی‌های پایداری دیجیتالی رهبران کسب و کار برای پیاده‌سازی نسل چهارم صنعت [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 103-133]
 • شبکه آب-انرژی-غذا مدیریت منابع آبی در دیدگاه شبکه آب-انرژی-غدا با رویکرد پوپایی شناسی سیستمی : مورد مطالعه حوضه آبریز دریاچه مهارلو [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 1-26]
 • شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج در صنایع نفت و گاز( مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 83-121]

ص

 • صرافی‌های برخط تبیین الگوی تصمیم‌گیری داده محور برای شناسایی عوامل موثر بر رضایت معامله‌گران صرافی‌های برخط با استفاده از نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه: گوگل پلی و اپل استور) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 157-180]
 • صنعت بانکداری طراحی مدل پیشایندها و پیامدهای بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری ایران : مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 75-103]
 • صنعت هتلداری تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 57-94]

ع

 • عدم قطعیت مدل‌سازی تاثیر آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویا: نقش تعدیل‌گر عدم قطعیت محیطی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 1-28]
 • عملکرد زنجیره تأمین لارج ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج در صنایع نفت و گاز( مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 83-121]
 • عملکرد محیطی تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز در شرکت های صنعتی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 123-144]
 • عناصر سازنده مدل بوم مدل کسب وکار مدور: پیشنهاد گزینه های طراحی مدل های کسب و کار در اقتصاد مدور [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 123-147]

ف

 • فراترکیب تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 57-94]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج در صنایع نفت و گاز( مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 83-121]
 • فرهنگ مرشدیت طراحی واعتبارسنجی الگوی مرشدیت سازمانی در سیستم آموزش عالی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 95-122]
 • فناوری انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 75-101]

ق

 • قابلیت‌های آینده‌نگاری راهبردی مدل‌سازی تاثیر آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویا: نقش تعدیل‌گر عدم قطعیت محیطی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 1-28]
 • قابلیت‌های پویا مدل‌سازی تاثیر آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویا: نقش تعدیل‌گر عدم قطعیت محیطی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 1-28]
 • قصد کارآفرینی مدل سازی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر قصد کارآفرینی : نقش میانجی خودکارآمدی، اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 53-82]
 • قوانین انجمنی تبیین الگوی تصمیم‌گیری داده محور برای شناسایی عوامل موثر بر رضایت معامله‌گران صرافی‌های برخط با استفاده از نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه: گوگل پلی و اپل استور) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 157-180]

ک

 • کسب و کارهای دیجیتالی طراحی الگوی مفهومی توسعه اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی مبتنی بر مطالعات علم سنجی [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 133-155]
 • کوکوسو ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم پایدار در زنجیره تامین بر پایه‌ رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک کوکوسو (مورد مطالعه: صنعت لبنی) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 45-74]

گ

 • گرایش به تغییر اثرات سبک‌های ارتباطی رهبر بر گرایش به پذیرش تغییر: مطالعه ای درباره ارتباط اثربخش درون سازمانی و آمادگی برای تغییر [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 149-194]

م

 • محصولات تند گردش مصرفی انتخاب کانال بهینه توزیع در زنجیره تأمین الکترونیک محصولات تند گردش مصرفی (FMCG) [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 135-164]
 • مدل بازاریابی تجربی طراحی مدل پیشایندها و پیامدهای بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری ایران : مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 75-103]
 • مدل سه شاخگی الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 1-43]
 • مدل مفهومی پیشنهاد یک انتولوژی (هستی شناسی) مبتنی بر مدل برای مدیریت خطر زنجیره تامین [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 21-56]
 • مدل کسب وکار مدور بوم مدل کسب وکار مدور: پیشنهاد گزینه های طراحی مدل های کسب و کار در اقتصاد مدور [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 123-147]
 • مدیریت خطر پیشنهاد یک انتولوژی (هستی شناسی) مبتنی بر مدل برای مدیریت خطر زنجیره تامین [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 21-56]
 • مدیریت دانش انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 75-101]
 • مدیریت دولتی توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 1-20]
 • مدیریت سبز الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 1-43]
 • مدیریت منابع آبی مدیریت منابع آبی در دیدگاه شبکه آب-انرژی-غدا با رویکرد پوپایی شناسی سیستمی : مورد مطالعه حوضه آبریز دریاچه مهارلو [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 1-26]
 • مدیریت منابع انسانی انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 75-101]
 • مدیریت منابع انسانی سبز تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز در شرکت های صنعتی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 123-144]
 • مرشدیت سازمانی طراحی واعتبارسنجی الگوی مرشدیت سازمانی در سیستم آموزش عالی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 95-122]
 • مرور سیستماتیک روش‌های تسهیل ایده‌پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 47-74]
 • مرور نظام‌مند تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 57-94]
 • مسئولیت ‏پذیری اجتماعی تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 57-94]
 • مطالعات علم سنجی طراحی الگوی مفهومی توسعه اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی مبتنی بر مطالعات علم سنجی [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 133-155]

ن

 • نظریه‌پردازی داده بنیاد طراحی مدل پیشایندها و پیامدهای بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری ایران : مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران [دوره 17، شماره 67، 1401، صفحه 75-103]
 • نقشه شناختی فازی تبیین الگوی تصمیم‌گیری داده محور برای شناسایی عوامل موثر بر رضایت معامله‌گران صرافی‌های برخط با استفاده از نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه: گوگل پلی و اپل استور) [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 157-180]
 • نوآوری سبز تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز در شرکت های صنعتی [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 123-144]

ه

 • هتل تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب [دوره 17، شماره 66، 1401، صفحه 57-94]
 • هم واژگانی طراحی الگوی مفهومی توسعه اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی مبتنی بر مطالعات علم سنجی [دوره 17، شماره 68، 1401، صفحه 133-155]
 • هوش سازمانی مدل اجرای هوشمند خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی :مطالعه ای با روش داده بنیاد [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 29-51]
 • هوشیاری کارآفرینی مدل سازی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر قصد کارآفرینی : نقش میانجی خودکارآمدی، اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 53-82]

ی

 • یادگیری مدل اجرای هوشمند خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی :مطالعه ای با روش داده بنیاد [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 29-51]