شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران


عنوان مقاله [English]

Identifying the key success factors in the upstream sector of oil and gas industry in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Key success factors
  • oil and gas industry
  • theoretical framework
  • comparative analysis