نقش تعامل واحدهای بازاریابی و فروش در فرآیندهای عملیاتی زنجیره‏ی خلق ارزش

چکیده

سازمان­ها همواره به دنبال این مهم بوده­اند که بتوانند در محیط رقابتی، از طریق فرآیندهای عملیاتی خود به خلق ارزش برتر برای مشتریان بپردازند. واحدهای بازاریابی و فروش، به عنوان دو رکن اساسی سازمان، نقش بسزایی در این ارزش­آفرینی بازی می­کنند. مقاله حاضر که حاصل یک پژوهش مروری- تحلیلی می­باشد، با مطالعه ادبیات موجود در حوزه ارزش مشتری، حوزه­های عملکردی بازاریابی و فروش و نیز مدل­های مطرح شده برای ارتباط این دو واحد، به بررسی تعامل واحدهای بازاریابی و فروش در حوزه­های اشتراک اطلاعات، پیوندهای ساختاری، قدرت، جهت­گیری­ها و دانش می­پردازد و تاثیر آن را بر فرآیندهای عملیاتی خلق ارزش تحلیل می­کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که تعامل مثبت واحدهای بازاریابی و فروش در حوزه­های مطرح شده، می­تواند منجر به اثربخشی (افزایش کیفیت و محتوا) و بهره­وری (کاهش زمان و هزینه) در فرآیندهای خلق ارزش می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Marketing and Sales Departments in Value Creation Processes

چکیده [English]

Organizations have always been trying to create superior customer value in competitive environment via their operating processes. Marketing and sales departments, as two vital units of organizations, play an important role in value creation process. This study examines marketing and sales interaction in domains of information sharing, structural linkage, power orientation and knowledge and analyzes the impact of this interaction on the operating process of value creation. The findings suggest that positive interaction between these departments results in higher productivity, thus creates higher customer value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer value
  • value creation process
  • marketing and sales
  • interaction and relationship between marketing and sales departments