تبیین مولفه‌های محتوایی گزینش شرکا در ائتلاف‌های استراتژیک: مطالعه‌ای در صنعت نرم افزار


عنوان مقاله [English]

Explaining the content elements of partner selection in strategic alliances: A study in the context of Iranian software industry