طراحی مدل نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحران

چکیده

وقوع انواع بحران‌ها در جوامع امروزی و لطمات و آسیب‌های فراوان آن‏ها باعث شده در چند دهه‏ی اخیر مدل‌های گوناگونی در حوزه‏ی مدیریت بحران ارائه گردد، اما معمولاً مرحله‏ی پیش از بحران در این مدل‌ها مغفول واقع می‌شود. هدف این مقاله بررسی نقش رسانه‌های جمعی به عنوان قدرتمند‌ترین ابزار مدیریت افکار عمومی در مدیریت مرحله‏ی پیش از بحران و رسیدن به مدلی در این خصوص است. برای رسیدن به مؤلفه‌های این مدل افرادی که در حوزه‏ی رسانه و مدیریت بحران هم خبر‌گی آکادمیک و هم خبرگی تجربی داشتند، برگزیده شدند و با آن‏ها مصاحبه‏ی عمیق شد. با تجزیه و تحلیل این مصاحبه‌ها به روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد، «مدل پروانه‌ای نقش رسانه‌ها در مدیریت مرحله پیش از بحران» طراحی شد. بر اساس این مدل، رسانه‌ها در مدیریت مرحله‏ی پیش از بحران پنج کارکرد اصلی رصد و پایش محیط، آموزش، هدایت افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ایجاد همبستگی عمومی دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌ها می‌توانند در مدیریت مرحله‏ی پیش از بحران نقش به‌سزایی داشته باشند و لذا توصیه می‌شود با عمل بر اساس مدل ارائه‏شده به پیش‌بینی به موقع بحران، پیش‏گیری از آن و آمادگی برای مقابله با آن بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Mass Media Role in Pre-crisis Stage of Crisis Management

چکیده [English]

This article is aimed at examining the role of mass media as the most powerful tool of managing public opinion in crisis management especially in the pre-crisis stage and designing an appropriate model for it. To find the elements of this model, a number of experts in media and crisis management were interviewed. Analyzing these interviews through grounded theory method, the butterfly model of media role in managing pre-crisis stage of crisis was designed. Based on this model the media play five functions at pre-crisis stage management: environment spanning, educating, leading public opinion, informing and creating public cohesion. Research findings approve the incredible role of media at pre-crisis management stage. Thus it is suggested to apply the model to predict the crisis on time, prevent it and get prepared for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Crisis Management
  • Pre-crisis stage
  • Mass Media & Grounded Theory
طاهر روشندل اربطانی سیاوش صلواتیان (1389) طراحی مدل نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحران سال 5 (شماره 17), 89-112 Taher Roshandel Arbatani Siavash Salavatian (2010) Designing a Model of Mass Media Role in Pre-crisis Stage of Crisis Management volume 5 (Number 17), 89-112