بررسی سازه‏ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی

چکیده

نقد و بازبینی سازه‌ها، به ویژه سازه‌های رایج، لازمه‏ی تسریع رشد علوم سازمانی است. از جمله‏ی سازه‌های جدیدی که در حوزه‏ی کار تیمی مطرح شده و اقبال نسبتاً مناسبی هم به آن وجود دارد، سازه‏ی کیفیت کار تیمی است. کیفیت کار تیمی را هوگل و گموئندن (2001) برای گردآوری کلیه‏ی تعاملات تیم در یک سازه تعریف کردند. مقاله‏ی آن‏ها دارای اشکالات مهمی است که در این مقاله هم در ساحت نظر و هم به صورت تجربی بررسی می‌شود. در این مطالعه به صورت نظری و تجربی نشان داده می‌شود به‏کارگیری سازه‏ی کیفیت کار تیمی در مدل‌های مختلف به عنوان زیربنای تعاملات تیم توجیه‌پذیر نیست. در عین حال شیوه‏ی مفهوم‌سازی و عملیاتی‌سازی این سازه نیز دچار مشکلات جدی است. به منظور اصلاح این مسئله، مفاهیم تلاش و توازن مشارکت در این سازه با هم یکی شده و مفاهیم تعارض، هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری به آن افزوده شده است. به این ترتیب ترکیب جدیدی از گزاره‌ها در قالب پرسشنامه‏ای جدید برای سنجش تعاملات تیم ارائه شده است که با استفاده از داده‌های آماری 152 دانشجوی ایرانی و روش مدل معادلات ساختاری، برتری آن بر مدل پیشین کیفیت کار تیمی نشان داده شده است. در انتهای مقاله نیز به کاربردها، محدودیت‌ها و پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revising Teamwork Quality Construct and Team Interaction Measurement Instrument: A Conceptual and Empirical Analysis

چکیده [English]

Criticizing and revising constructs, especially prevalent constructs, is necessary for the development of the organizational field of research. One of the constructs which is frequently used in organizational research is teamwork quality. Hoegl and Gemuenden defined teamwork quality as a comprehensive construct which embraces all team interaction concepts. However, this construct has some important shortcomings which are theoretically and empirically discussed in this paper. Here, it is shown that this construct could not be used as an underlying concept of team interactions. Moreover, its conceptualization and operationalization encounter serious difficulties. This paper proposes that it is needed to unify “effort” and “balance of contributions” to alleviate these shortcomings. Besides, it is needed to add “conflict”, “goal setting”, and “decision making” concepts to team interaction framework. Accordingly, new combination of items, in a questionnaire instrument is suggested. Using a sample of 152 Iranian students and structural equation modeling it is shown that the new model for team interaction fits better to the data than the previous teamwork quality model. Finally, the research implications, limitations, and suggestions for future research are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teamwork Quality
مهدی کاظمی* علی کرمانشاه** الیاس کرباسفروشان (1390) بررسی سازه‏ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی سال 6 (شماره 21), 19-47 Mehdi Kazemi Ali Kermanshah Elias Karbasforoushan (2012) Interaction Measurement Instrument: A Conceptual and Empirical Analysis volume 6 (Number 21), 19-47