رقابت، حلقه‌ای مفقوده در فرایند ارزیابی بسط برند

چکیده

محصولات جدید معمولا پس از انجام یک سری مطالعات اولیه بازار و ارزیابی میزان پذیرش آنها توسط مشتریان، به بازار عرضه می شوند. علی‎رغم انجام آزمون‎های گسترده اولیه و تخمین موفقیت‎آمیز بودن معرفی محصولی خاص، بسیاری از این بسط برندها با شکست مواجه می‎شوند و حتی نام های برتر تجاری دنیا نیز از این شکستها مصون نمانده اند. از سالها پیش، بیشتر مطالعات این حوزه بر نقش ویژگی‎های محصول و فرایند تصمیم‎گیری مشتریان متمرکز بوده و به نظر می رسد متغیرهای ساختار طبقه محصول کمتر مورد توجه واقع شده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با مطالعه ادبیات بسط برند، شکست‎های معروف نامهای تجاری و همچنین بررسی آزمون‎های انجام گرفته برای معرفی این برندهای جدید، نشان دهیم که علاوه بر تناسب ویژگی‎های محصول جدید با برند مادر، متغیرهای ساختار طبقه محصول مثل «رقابت» و «حضور یک برند غالب» در طبقه محصولی هدف نیز نتایج آزمون‎های اولیه را تحت تاثیر قرار می‎دهند. نادیده گرفتن این متغیرها در تخمین موفقیت محصول جدید و تکیه صرف بر مفاهیمی مثل «تناسب»، می‎تواند‎ باعث تخمین بیش از اندازه موفقیت برند جدید شده و شکست‎های جبران ناپذیری را برای شرکت رقم بزند. نتایج بررسی‎ها نشان داد که مولفه‎های رقابتی در شرایط مختلف ورود به بازار حضور فعال دارند و رقابت بصورت معناداری، ارزیابی بسط برند را تحت تاثیر قرار می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition: The Missing Link in Brand Extension Evaluation Process

چکیده [English]

New products usually are launched to market after performing a series of preliminary studies and assessing the customer acceptance. Many brand extensions have failed in spite of  the extensive testing and  estimation of products success. Even world's top brands are not immune from such failure. For years, most studies focused on the role of product features and the customer decision process in brand extension evaluation process and it seems that the role of product category variables have not been fully considered. This study aims to show that in addition to the fit the product category variables like competition and brand dominancy affect the initial supply test results. Ignoring these variables in success estimation of a new product  and relying solely on concepts like fit, will cause over-estimation in the brand extension assessment and  bring an irreversible failure to the company. The results of the study show that competition variables are active in different brand extension launch methods and competition significantly affects the brand extension assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Extension
  • Brand Extension Evaluation
  • Fit
  • Competition
  • Attitude Transfer
  • Relative Brand Dominance