درگذشت نابهنگام برادر جناب آقای دکتر قلی پور

 همکارگرامی 

جناب دکترآرین قلی پور

با تاسف وتاثر فراوان درگذشت نابهنگام  برادرگرامی جنابعالی را به شما وخانواده محترم تسلیت می گوئیم. برای ایشان، طلب آمرزش و مغفرت وبرای شما وخانواده محترم صبر و آرامش آرزو داریم.

مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آن مرحوم  روزدوشنبه نهم آذر ماه از ساعت 15 الی16:30 در تالارالغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارمی شود.

هیات علمی فصلنامه