مدیریت دانش مشتری و تمایل خرید الکترونیکی: بررسی مقایسه‌ای در دو جامعه

چکیده

نگهداری و مدیریت اطلاعات و دانش مشتریان در دنیای مجازی و تمایل خرید آنان به صورت الکترونیکی به مهمترین مباحث مطرح در تجارت الکترونیکی و طراحی وب ­سایت ­های کارآمدتبدیل  شده است. دردنیای الکترونیک، وب سایت ها اولین نقطه تماس با مشتری جهت ترغیب به خرید هستند.مصرف کنندگان در استفاده از وب سایت­ها ممکن است با ابزارهای مختلف مدیریت دانش مشتری (مانند پایگاه­های داده مشترک، مخازن اسناد و برنامه­های کاربردی جریان کار و انجمن­های گفتگو) روبرو شوند که این ابزارها هر کدام می­توانند تأثیر متفاوتی بر ریسک ادراک شده و در­نتیجه تمایل آنان به انجام خریدداشته باشند. لذا در این تحقیق تلاش شده تا تفاوت در میزان ریسک ادراک شده از وبسایت، با وجود هریک
از این ابزارها و همچنین تأثیر این ریسک بر تمایل به خرید الکترونیکی مشتریانبررسی گردد. در این راستا از روش­های آماری چون مقایسه زوجی و تحلیل عاملی بهره گرفته شد. همچنین با توجه به اینکه ریسک ادراک شده از وب سایت­ها می تواند ناشی از نوع خدمات و محصول ارائه شده در آن­ها نیز باشد، با مقایسه دو جامعه این امر نیز
بررسی گردید.عمده تفاوت این دو جامعه وجود شناخت در افراد یک جامعه نسبت به شرکت و محصولات و خدمات آن و عدم وجود شناخت در جامعه دیگر می باشد. یافته­ها نشان می­دهند که ریسک ادراک شده از ابزارها متفاوت بوده و تأثیر دانش مشتری بر میزان ریسک ادراک شده زمانی معنادار است که افراد با وب سایت و خدمات آن آشنا باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customer knowledge management and online purchase intention: A comparative survey on two different population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer knowledge management
  • Online purchase
  • CKM tools