تاثیر ابعاد رضایت از قیمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری: مورد مطالعه بانک ملت


عنوان مقاله [English]

The impact of dimensions of price satisfaction on customer loyalty in banking industry : The case of Bank Mellat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price satisfaction
  • behavioral loyalty
  • attitudinal loyalty
  • banking