تاثیر مزیت‌های رقابتی بر عملکرد صادراتی؛ مطالعه شرکت‌های تولیدی صادراتی مناطق شمال و شمال غربی کشور


عنوان مقاله [English]

The relationship between competitive advantages and export performance: A study of exporting manufacturing companies in north and western north of Iran