نقش درک حمایت سازمانی در رابطه‎ی بین ارتباطات مؤثر و کارکردهای رفتار سازمانی


عنوان مقاله [English]

A survey to investigate mediated role of Perception of organizational support in relation with perception of effective communication and Functional organizational behavioral

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of effective communication
  • Perception of organizational supportiveness
  • Commitment
  • job satisfaction
  • job involvement