تحقیق موردی در مطالعات سازمانی: پژوهشی در یک سازمان غیردولتی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دکترای مدیریت دولتی (منابع انسانی) دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
مطالعه موردی هم به عنوان یک طرح، هم یک روش کیفی، هم رویه­ای خاص برای گردآوری داده­ها و هم یک استراتژی پژوهش معرفی شده است. اما هر مطالعه­ای که در سازمان خاصی انجام شده باشد و اطلاعات آن صرفا با روش پیمایش گرد­آوری شده باشد را نمی­توان مطالعه موردی نامید. پژوهشی که عنوان مطالعه موردی به خود می­گیرد، لازم است به لحاظ روش شناختی، روندهای مشخص­تری را دنبال کند. در این مقاله به منظور توصیف تحقیق موردی، پس از مروری بر روش و گام­های اساسی طراحی یک مطالعه موردی مناسب، نمونه­ای از یک تحقیق موردی که با هدف کشف شاخص­های اثربخشی یکی از سازمانهای غیردولتی کشور (بنیاد کودک ارومیه) انجام شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در نهایت پیشنهاد شده است که به دلیل ابهامات موجود در انجام پژوهش­های موردی، بهتر است پژوهشگران در استفاده از این نوع روش، از چارچوب ساختاریافته­تری استفاده کنند، هدف و روش­های گردآوری اطلاعات خود را به روشنی بیان کرده، سوال­های پژوهش را که در هدایت تحقیق موردی اهمیت بسیاری داشته و نقطه آغاز پژوهش به شمار می­آیند به درستی تدوین کرده و از برداشتهای نادرستی که در زمینه مطالعات موردی مطرحند اجتناب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case Study in Organizational Studies: a case of nongovernmental organization

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Faghihi 1
  • Roya Chegini 2
  • Asal Aghaz 3
چکیده [English]

Abstract:
Case studies have been regarded as a design, as a qualitative methodology, as a particular data collection procedure, and as a research strategy. But every survey which was conducted in a certain organization just using questionnaire could not be considered as a case study. Research which is regarded as case study, should be very clear about methodology. So, in this paper after reviewing method and steps of an appropriate case study, an illustrative case study which aims to investigative effectiveness indexes in one of the nongovernmental organization in Iran (Urmia child foundation) has been discussed. At the end, it is proposed that given case studies’ unclear status, researchers need to be very clear about their interpretation of the case study and the purpose of carrying out the study. They also should address the questions with regard to design, data collection procedures and analysis; and avoid common misunderstandings about case-study research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Case study
  • Effectiveness of nongovernmental organizations
  • Urmia child foundation