تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی-گرایش بازاریابی ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از بحث برانگیزترین موضوع‌ها در بین محققانی که به گردشگری مذهبی علاقه مندند ، مفهوم آن ، ارتباط بین زیارت و گردشگری و شناسایی ظرفیت‌های این نوع گردشگری است. هدف این پژوهش ارائه دیدگاهی نو به مقوله گردشگری مذهبی و توسعه آن در استان همدان است. برای این منظور ابتدا مبانی نظری گردشگری مذهبی، مورد مطالعه قرار گرفت. سپس، چارچوب پیشنهادی برای دسته‏بندی جاذبه‏های گردشگری مذهبی ارائه شد و ظرفیت‌های گردشگری مذهبی در استان معرفی گردید و برای دسترسی به آنها، مسیرهای این نوع گردشگری در سطح استان تعریف شده‌اند. بنا بر یافته‏های تحقیق و شاخص‏های معین شده 11 مسیر گردشگری مذهبی در استان پیشنهاد شده است. روش تحقیق این مطالعه، مشاهده مستقیم ظرفیت‌ها‌ی محدوده مورد بررسی و استفاده از مطالعات آرشیوی و اطلاعات ثانویه است. در پایان، پیشنهادهایی برای توسعه گردشگری مذهبی در استان بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the potentialities of religious tourism in Hamedan province

نویسندگان [English]

  • Hamid Zargham Boroojeni 1
  • Nasrin Torkaman 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious tourism
  • tourism
  • pilgrimage
  • tourism attraction
  • tourism routs
  • Hamedan