روش‌های توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های خانوادگی کارآفرین ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بقا و رشد بنگاه‌های خانوادگی، تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشورها دارد. مطالعات پیشین نشان می‌دهد کارآفرینی سازمانی بر بهبود عملکرد بنگاه‌های خانوادگی تأثیرگذار است. با این وجود، توسعه کارآفرینی در بنگاه‌های خانوادگی به خاطر فرهنگ و ساختار قدرت خاص این بنگاه‌ها تؤام با فرصت‌ها و چالش‌هایی است. از این رو شناسایی اقداماتی که منجر به توسعه کارآفرینی در بنگاه‌های خانوادگی می‌شود حایز اهمیت است. در این مقاله با به کارگیری روش موردکاوی، پنج بنگاه خانوادگی کارآفرین ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته و اقدامات انجام شده برای توسعه رفتارهای کارآفرینانه در این بنگاه‌ها شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مجموعه اقدامات انجام شده را می‌توان در دو سطح کسب و کار، و خانواده دسته‌بندی نمود. در سطح کسب و کار، طراحی استراتژی کارآفرینی سازمانی، و نیز توسعه قابلیت‌های کارآفرینانه دو دسته اصلی اقدامات را تشکیل می‌دهند. در سطح خانواده نیز اقدامات انجام شده عبارتند از طراحی و اجرای نظام مالکیت و حاکمیت، طراحی و به اشتراک‌گذاری چشم‌انداز و ارزش‌های خانواده، و ایجاد روابط مناسب بین اعضای خانواده. در این مقاله مجموعه این اقدامات و نحوه اثرگذاری آنها بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های خانوادگی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the ways of promoting corporate entrepreneurship in Iranian entrepreneurial family firms

نویسندگان [English]

  • Hossein Samei 1
  • Alireza Feyzbakhsh 2
1
2
چکیده [English]

Survival and growth of family firms plays a crucial part in economic growth of nations. The respective literature indicates that corporate entrepreneurship is positively effective on the performance of family firms. Still, the development of entrepreneurship in family firms faces a number of opportunities as well as challenges due to their special culture and power structure. Therefore, identifying the ways of promoting corporate entrepreneurship in a family firm can be essential to a large extent. In this paper, five Iranian entrepreneurial family firms have been studied on a case study basis. The results show two levels of activities which enables the firms to promote corporate entrepreneurship: Business related activities and family related activities. At the business level, designing the corporate entrepreneurship strategy and developing entrepreneurial capabilities of the firm are the main activities. At the family level, designing and implementing the ownership and governance system of the family firm, sharing the vision and values of the family, and building up a proper relationship among family members are the principal activities. The current paper describes these activities and explains the way they influence on promoting corporate entrepreneurship in family firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family Firm
  • corporate
  • Entrepreneurship
  • Innovation