ارایه الگویی برای ارزیابی عملکرد هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه یک گروه‌شرکت، از منظر تحقق نقش‌های کنترل و پشتیبانی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Evaluation of Subsidiary companies’ Board Task Performance in Control and Service Roles

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kazemi 1
  • Seyyed Babak Alavi 2
  • Bahareh Osanloo 3
  • Manouchehr Najmi 2
چکیده [English]

Evaluating board of directors task performance is one of the most important subject recommended by policy making institutions. Nevertheless, literature lacks a practical model to answer questions around content and process of board of directors task performance evaluation. When it comes to subsidiaries board, lack of such evaluating model is obviously seen. This article aims at proposing an evaluation model to determine how evaluate subsidiaries' board of directors task performance. In this regard, a framework of subsidiaries board of directors tasks has been developed. Then, prevalent EFQM evaluation methods and procedures are used to propose a practical procedure to evaluate board of directors task performance. Finally, the suggested framework and proposed process have been tested in 24 subsidiaries board of directors of an Iranian corporate. At the end, validity and reliability of the suggested model are precisely examined, and practical implications, research limitations and suggestions for future research are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluate Model
  • Board Performance
  • Subsidiaries' board
  • Board Control and Service Roles