عوامل پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا

چکیده

سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی با توجه به مزایای فراوان آنها مورد توجه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها قرار گرفته‌اند. اما هزینه‌های بالای پیاده‌سازی این سیستم‌ها سبب شده که سازمان‌های کوچک و متوسط کمتر به استفاده از این سیستم‌ها روی آورند. سیستم‌های مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمانی مبتنی بر رایانش ابری فرصت‌های تازه‌ای را برای سازمان‌های کوچک تا متوسط فراهم می‌آورد تا با به‌کارگیری این سیستم‌ها بتوانند به بهبود در عملکرد و مدیریت دست یابند. از سوی دیگر، پذیرش فناوری همواره با چالش‌هایی مواجه بوده که مطالعه پذیرش فناوری‌های نوین را ضروری می‌سازد. از این رو، این پژوهش هدف دارد تا عوامل موثر پذیرش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی ابری را در شرکت‌های کوچک ومتوسط در محدوه جغرافیایی کشور ایران مطالعه کند. این پژوهش مبتنی بر چارچوب نظری فناوری، سازمان و محیط است. جامعه آماری این پژوهش نیز 200 نفر از مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های کوچک ومتوسط است. بر طبق یافته‌های پژوهش عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را بر پذیرش برنامه‌ریزی منابع سازمانی ابری در بین شرکت‌های کوچک ومتوسط دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive investigation on Cloud-ERP Adoption Factors of SMEs in Iran

نویسندگان [English]

  • Neda Abdolvand 1
  • Darya Tatani 2
1
2
چکیده [English]

Enterprise resource planning (ERP) systems are considered by many organizations due to their conspicuous advantages. However, the high cost of implementation of these systems enforces small and medium enterprises (SMEs) to be less inclined to use them. Enterprise resource planning systems based on cloud computing bring new opportunities for small and medium organizations and using these systems cause improvements in performance and their management. On the other hand, the adoption of technology has always been faced with many challenges that make it necessary to study adoption of new technologies. Hence, this research aims to study factors that impact on cloud-ERP adoption in SME in the geographic area of Iran. This research is based on the theoretical framework of technological, organizational and environmental (TOE). Statistical society of this research is 200 SME IT managers in Iran. According to the results, organizational factors have the greatest impact of cloud ERP adoption among the SME's.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise resource planning
  • cloud computing
  • technology adoption model of TOE