ارائه روشی مبتنی بر بازی‌کاری به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی سازمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بازی­کاری– با تعریف استفاده از مولفه­های طراحی بازی در زمینه­های غیر بازی- عرصه ای مفید و غنی برای پژوهش­های علمی است. نیاز به ارائه روش­هایی برای ارتقای فرهنگ سازمانی (به طور عام) و فرهنگ کارآفرینی سازمانی (به طور خاص)، مشوق ما برای ارائه مدلی به منظور ارتباط میان این دو حوزه مطالعاتی بوده است و به دنبال استفاده از رویکردی با محوریت بازی­کاری برای بهبود فرهنگ کارآفرینی سازمانی بوده ایم. محوریت اصلی مباحث در این مقاله، پیشنهاد یک روش برای استخراج رویکردی مبتنی بر بازی­کاری و استفاده از آن برای ارتقای فرهنگ کارآفرینی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Gamification-Based Method for Corporate Entrepreneurship Cultural Enhancement

نویسندگان [English]

  • Elham Yavari 1
  • Hamid Reza Jafariyan 2
چکیده [English]

Abstract :Gamification – defined as taking the game design elements into non-game contexts– is a fruitful and academically rich research area. The acknowledged need to develop methods for enhancements in organizational culture in general, and in corporate entrepreneurship culture in particular, is our incentive to propose a connection between the two fields of study and to use gamification-based approaches to improve corporate entrepreneurship organizational culture. The most important contribution of this paper is to suggest a method to derive gamification-based enhancement approaches and applying it to corporate entrepreneurship culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate entrepreneurship
  • gamification
  • Organizational culture
  • enhancement matrix